Verk i Kontekst

Fortolkningsstrategier

VS2009

 

Kurset KUN2035/4035 Verk i Kontekst. Fortolkningsstrategier tar sikte på å utvikle studentenes evne til kritisk å analysere og evaluere fortolkninger og vitenskapelige tekster.

Podcastene fra dette kurset som ble holdt våren 2009 ble laget for studenter som ønsker å høre på undervisning som de ikke fulgte.

Professor Einar Petterson, IFIKK, Universitetet i Oslo.

 
Blog Summary Widget